Umxholo wethu

number-3

Umgaqo weshishini

Thembeka, Phumelela ngokuphumelela

number-1

Ifilosofi yeshishini

Yabelana ngoxanduva, Yenzani umsebenzi omkhulu kunye, Yabelanani ngesivuno

number-2

Ifilosofi yolawulo

Khawuleza, yiba nolwazelelelo, ube noxanduva

number-4

Inkcubeko yezokhuseleko

Uxolo lusondele ngentetho nangezenzo

shuzi

Inkcubeko esemgangathweni

Uphuculo alupheli